8 656 555898 699 99173

ES projektai

UAB RANDVEL ĮGYVENDINA PROJEKTĄ E.KOMERCIJOS MODELIO DIEGIMAS Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1560

(UAB Randvel gamybos / paslaugų užsakymo bei valdymo (savitarnos) automatizuotos procesų / užsakymų valdymo elektroniniu būdu sistemos sukūrimui ir įdiegimui)

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projekto tikslas – e. komercijos modelio diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.

Bendra projekto vertė – 59 500,- Eur. Projektui skirtas 44 625,- Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto metu planuojama kurti bei diegti įmonės paslaugų užsakymo bei valdymo elektroniniu būdu sistemą sklandžiam užsakymų priėmimo ir vykdymo užtikrinimui.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2021 m. rugpjūčio mėn., pabaiga – 2022 m. rugpjūčio mėn.