8 656 555898 699 99173

Grąžinimas

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir kitais LR galiojančiais teisės aktais.