8 656 555898 699 99173

Grąžinimas

Prekių grąžinimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos:
   1.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir kitais LR galiojančiais teisės aktais.

   1.2. Pirkėjui, kuris nori grąžinti prekę(-es), būtina laikytis šių taisyklių.

2. Prekių grąžinimo sąlygos:

   2.1. Prekės gali būti grąžinamos tik tokios būklės, kokią jas gavęs pirkėjas.

   2.2. Pirkėjas privalo pranešti pardavėjui apie norą grąžinti prekę(-es) per 14 dienų nuo prekių gavimo datos.

   2.3. Prekių grąžinimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei numatyta teisės aktuose.

3. Procedūra:

   3.1. Pirkėjas turi pateikti rašytinę prašymą dėl prekių grąžinimo, kuriame nurodomi šie duomenys:
       - Pirkėjo vardas, pavardė, kontaktinė informacija;
       - Pirkimo dokumento numeris ir data;
       - Prekių pavadinimas, kiekis ir kitos svarbios detalės;
       - Priežastis, dėl kurios norima grąžinti prekę(-es).

   3.2. Pardavėjas per [nustatytą laikotarpį] nuo prašymo gavimo datos privalo patikrinti prašymą ir priimti sprendimą dėl prekių grąžinimo.

4. Grąžinimo priėmimas:

   4.1. Jei prekių grąžinimo prašymas patenkinamas, pardavėjas informuoja pirkėją ir nurodo tolesnes instrukcijas.

   4.2. Prekės turi būti grąžinamos originalioje, nepažeistoje pakuotėje, su visais pridedamais dokumentais.

   4.3. Grąžinant prekes, pirkėjas turi pateikti grąžinimo dokumentą, kuriame nurodomi grąžinamų prekių pavadinimai, kiekiai ir kitos svarbios detalės.

5. Grąžinimo atsisakymas:

   5.1. Pardavėjas turi teisę atsisakyti prekių grąžinimo, jei nustato, kad pirkėjas pažeidė grąžinimo taisykles arba prekės buvo sugadintos ne dėl pardavėjo kaltės.

   5.2. Jei prekių grąžinimas yra atmestas, pardavėjas privalo informuoti pirkėją apie atsisakymo priežastis ir suteikti galimybę susisiekti dėl tolimesnių veiksmų.

6. Grynieji pinigai ir kompensacija:

   6.1. Jei grąžinamos prekės buvo apmokėtos grynaisiais, grynaisiais pinigais grąžinama suma pirkėjui.

   6.2. Kitais atvejais, jei numatyta grąžinimo suma yra kompensuojama, pardavėjas suteikia pirkėjui kitas galimybes, pvz., pirkimo kreditą arba kitas kompensavimo formas.

7. Galiniai nuostatai:

   7.1. Šios taisyklės galioja, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

   7.2. Pardavėjas turi teisę keisti arba papildyti šias taisykles, informuodamas apie tai pirkėjus iš anksto.

   7.3. Kitais klausimais, nereguliuojamais šiomis taisyklėmis, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

Šias taisykles rekomenduojama reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti, kad jos visuomet atitiktų įmonės veiklos specifiką ir galiojančius teisės aktus.